آجر مرغوب چه آجری است؟

آجر مرغوب چه آجری است؟

آجر مرغوب به آجری گفته می شود که خوب پخته شده باشد و خاک رس موجود در آن بر اثر حرارت خمیری شده باشد و باعث چسبیدن دانه های خرده سنگ داخل خشت شود.
1401/12/27
0 نظر

آجر مرغوب چه آجری است؟

آجر مرغوب به آجری گفته می شود که خوب پخته شده باشد و خاک رس موجود در آن بر اثر حرارت خمیری شده باشد و باعث چسبیدن دانه های خرده سنگ داخل خشت شود. رنگ این نوع آجرها روشن و باز است و با بهم زدن دو تا آجر مرغوب به یکدیگر صدایی ایجاد می شود که این صدا نشانه کیفیت آن است. آجرهای مرغوب تو پر بوده و نسبت به آجرهای نامرغوب متراکم تر هستند با این وجود آجرهای مرغوب سنگین تر هستند و میزان خرابی و پرتی آجرهای مرغوب بسیار کم تر از دیگر اجرها است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر