سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

شروع به کار

شرکت صنايع آجر

شرکت صنايع آجر توليد کننده ي انواع بلوک سقفي،تيغه سفال و انواع آجر لفتون ، آجر نسوز ، آجر قزاقي و آجر سه گل است

حوزه ي فعاليت

حوزه ي فعاليت صنايع آجر: توليد کننده – توزيع کننده – ارائه دهنده ي خدمات و مشاوره ميباشد.