بلوک های سفالی توخالی

بلوک های سفالی توخالی

بلوک سفالی توخالی با خاک رس ، لای و ماسه ، بدون افزودنی یا با افزودنی (مانند مواد حباب ساز) شکل دهی و پخته می شود.
1401/12/27
0 نظر

بلوک های سفالی توخالی

بلوک سفالی توخالی با خاک رس ، لای و ماسه ، بدون افزودنی یا با افزودنی (مانند مواد حباب ساز) شکل دهی و پخته می شود. آجر رسی سبک با سوراخ های قائم عمدتا در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود. آجر سبک غیر باربر با سوراخ های افقی (آجر تیغه ای) و پنل آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی برای دیوار چینی غیرباربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.

دسته بندی

بلوک های سفالی توخالی به دو دسته اصلی تقسیم می شود :

۱- بلوک سقفی : برای پر کردن بین تیرچه ها

۲- بلوک دیواری یا آجر رسی سبک

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر