عوامل موثر بر ماندگاری رنگ آجر نسوز

عوامل موثر بر ماندگاری رنگ آجر نسوز

عوامل موثر بر ماندگاری رنگ آجر نسوز

رنگ آجر باید طبیعی باشد. بدان معنا که آجرها به دلیل داشتن مواد معدنی خاص دارای ترکیب رنگی متفاوت می شوند.
1401/12/25
0 نظر

عوامل موثر بر ماندگاری رنگ آجر نسوز

رنگ آجر باید طبیعی باشد. بدان معنا که آجرها به دلیل داشتن مواد معدنی خاص دارای ترکیب رنگی متفاوت می شوند. در نظر داشته باشید در صورتی که از رنگ های غیرطبیعی در رنگ آجر استفاده شده باشد به مرور زمان این رنگ در مجاورت نور خورشید یا برف و باران کمرنگ می شود.

در مجموع می توان مهمترین علل ماندگاری رنگ آجر نسوز در موارد زیر برشمرد:

عدم استفاده از رنگ های مصنوعی

طبیعی بودن رنگ های آجر نسوز

عناصر افزودنی مناسب

میزان حرارت مورد استفاده در پخت آجر

ترکیبات شیمیایی اولیه در پخت آجر

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر