آزمایش هایی برای بررسی مقاومت فشاری آجر

آزمایش هایی برای بررسی مقاومت فشاری آجر

آزمایش هایی برای بررسی مقاومت فشاری آجر

مقاومت فشاری آجر مهمترین خاصیت آجر است زیرا آجر بیشتر تحت فشار و به سختی تحت کشش قرار می گیرد.
1401/12/24
0 نظر

آزمایش هایی برای بررسی مقاومت فشاری آجر

اساس مقاومت فشاری آجر

مقاومت فشاری آجر مهمترین خاصیت آجر است زیرا آجر بیشتر تحت فشار و به سختی تحت کشش قرار می گیرد. آجر هم برای سازه های باربر و هم برای سازه های غیر باربر استفاده می شود. آجرها در اصل برای بنایی و همچنین برای ساخت کف آجری ، طاق ، قرنیز و غیره استفاده می شوند.

چرا مقاومت فشاری آجر مهم است؟

مقاومت فشاری آجر برای تأیید اینکه هر آجر خاصی بتواند بار خاصی را تحمل کند یا خیر ، ضروری است. زیرا بر کیفیت ، دوام و قابلیت استفاده از ساختار کلی تأثیر می گذارد.

دستورالعمل های استاندارد برای آزمایش مقاومت فشاری آجر

IS 3495 (Part 1) 1992

ASTM C 67

BS 3921:1985

آزمایش مقاومت فشاری آجر مطابق IS 3495 (قسمت 1) 1992

1. دستگاه تست فشرده سازی یا دستگاه تست جهانی

2. تعادل وزن

3. ماله سنج

4. سینی

فرآیند آماده سازی نمونه های آزمایش:

هر پنج آجر تصادفی را از قطعه به عنوان نمونه بردارید. ناهمواری های مشاهده شده در روی تخت را حذف کنید تا دو صورت صاف و موازی ایجاد شود.

آن نمونه را به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب قرار دهید. پس از 24 ساعت نمونه را از آب خارج کرده و رطوبت اضافی را تخلیه کنید.

(در صورت وجود) تمام حفره ها را با ملات سیمان 1: 1 (1 قسمت سیمان و 1 قسمت ماسه درشت تمیز درجه 3 میلی متر و کمتر) پر کنید.

برای تنظیم ملات ، این آجرها (نمونه ها) را زیر کیسه های مرطوب جوت به مدت 24 ساعت ذخیره کنید. سپس نمونه ها را به مدت 3 روز غوطه ور کنید.

آزمایش کردن

آجرها را از آب خارج کرده و اجازه دهید آب تخلیه شود تا سطح آن خشک شود ، سپس هر آجر را به صورت جداگانه از نظر مقاومت فشاری آزمایش کنید.

نمونه را بین دو ورق تخته سه لا به گونه ای قرار دهید که صورت صاف نمونه روی صورت افقی قرار گیرد و ملات پر از ملات در جهت بالا باشد. ورق های تخته سه لا با ضخامت 3 میلی متر را بردارید.

کل مجموعه (نمونه و ورق تخته سه لا) را در مرکز بین صفحات دستگاه تست فشرده سازی با دقت قرار دهید.

بار محوری و یکنواخت را با سرعت 14 N/Mm2 (140 Kg/Cm2) در دقیقه تا وقوع خرابی اعمال کنید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر