نکاتی درباره نحوه بند کشی آجر نسوز

نکاتی درباره نحوه بند کشی آجر نسوز

نکاتی درباره نحوه بند کشی آجر نسوز

قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر به روی دیوار مرطوب گردد.
1401/12/24
0 نظر

نکاتی درباره نحوه بند کشی آجر نسوز

قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر به روی دیوار مرطوب گردد.

حداقل وحداکثر ملات خور پشت آجر بین ۲تا۴ سانتی متر باشد.

بهترین دما جهت نصب آجر نسوز بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است و هرگز در در زمان یخبندان نباید عملیات نما کاری انجام شود.

ماسه وآب مورد استفاده در ملات ها باید عاری از هرگونه مواد آلی باشد.

مناسب ترین زمان جهت بند کشی حداقل چند هفته بعد از نصب آجرها است.

قبل از بند کشی محدوده مورد نظر باید مرطوب گردد.

بهترین زمان برای استفده از ملات آماده شده جهت بند کشی حداکثر ۲تا ۵ ساعت می باشد.

به منظور همگن شن ملات مناسب برای بند کشی ، حداقل چند دقیقه باید آن را ورز داد و هیچگاه از صفحه ملات برای این منظور استفاده نشود.

هنگام بند کشی باید ملات را روی قلم بند کشی قرار داد وسپس ان را بین شیار ۲ آجر فرو برد.

هرگز نباید از دستمال مرطوب به منظور تمیز نمودن اضافات ملات بین شیارها استفاده نمود.

بهترین گزینه به کار بردن برس، پس از گذشت ۲ ساعت می باشد.

چنانچه از رزین به منظور ضد آب نمودن آجر استفاده شود باید سازه کاملا خشک وتمیز باشد.

به ملات بند کشی میتوان پودرهای رنگی اضافه نمود اما مقدار ان در ملات نباید از ۱۰ درصد وزن سیمان تجاوز کنند و علاوه بر آن باید ضد قلیا بوده ودر مقابل نور ، ثبات خود را در دراز مدت حفظ نمایید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر