نکات مهم هنگام اجرای نما | صنایع آجر اصفهان

نکات مهم هنگام اجرای نما | صنایع آجر اصفهان

نکات مهم هنگام اجرای نما | صنایع آجر اصفهان

استفاده شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی یکنواختی در طول سطح کار لازم می باشد.
1401/12/24
0 نظر

نکات مهم هنگام اجرای نما

استفاده شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی یکنواختی در طول  سطح کار لازم می باشد.

استفاده از شمشه ملات برای ایجاد فضای یکنواخت در بین دو آجر ضروری می باشد.

توجه به بندهای عمودی در هنگام اجرا با نصب تعدادی ریسمان قپانی در طول کار (عمودی) لازمه دقت زیاد است.

انتخاب ماسه با دانه بندی مناسب برای ملات بین آجرها به صورتی که مانع از تراز کردن آن نشود.

کنترول آجر کاری از لحاظ شاقولی ، تراز و مسطح بودن در هر متر از فضای کار شده ضروری می باشد.

تمیز نگه داشتن سطح آجر شده در هنگام بند کشی به اندازه حساسیت در چیدمان آجرها حائز اهمیت است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر