بررسی آجر سفال از نظر استاندارد

بررسی آجر سفال از نظر استاندارد

بررسی آجر سفال از نظر استاندارد

پارامترهای همچون در مورد ابعاد ، مقاومت فشاری ، در صد جذب آب و تحدب و تعقر آجر. در پخت، آجر سفال ، هیدرو سیلیک آلومینیوم آب شیمیایی به مرور از دست می دهد و به سیلیکات آلومینیوم تبدیل می شود
1401/12/23
0 نظر

بررسی آجر سفال از نظر استاندارد

آجر سفال استاندار چه نوع آجری است؟

پارامترهای همچون در مورد ابعاد ، مقاومت فشاری ، در صد جذب آب و تحدب و تعقر آجر. در پخت، آجر سفال ، هیدرو سیلیک آلومینیوم آب شیمیایی به مرور از دست می دهد و به سیلیکات آلومینیوم تبدیل می شود و دانه های خاک رس حالت چسبندگی پیدا می کند و به صورت یک جسم یا شی مقاوم و مستحکم تبدیل می شود که به آن آجر سفال می گویند مدت زمانی که پخت یک آجر طول می کشد از ۴ تا ۱۵۰ ساعت بسته به نوع خاک و کوره ای که آجر را میسازد طول می کشد.

خشت در دمای حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد شروع به خشک کشدن می کند و آب شیمیاییی خود را رفته رفته از دست می دهد و از ۵۰۰ درجه به بالا شروع به پختن می کند و در گرمای ۸۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد خشت پخته شده و آن جسم سخت و محکم به آجر تبدیل می شود.

پارامتر درصد جذب آب در آجر و سفال استاندارد:

در مورد درصد جذب آب اینگونه آزمایش می کنیم که ده عدد آجر سفال را به صورت تصادفی انتخاب کرده و وزن هر آجر خشک را محاسبه کرده و سپس در یک ظرف تا ۵ ساعت می جوشانیم و سپس آنها را بیرون کشیده و آن را تکان می دهیم تا قطرات داخل سوراخ های آن خارج گردد و در مرحله بعد از این عمل آن را دوباره وزن می کنیم و درصد و جذب آب آن را از طریق فرمول زیر محاسبه می کنیم:

درصد جذب آب = ۱۰۰ ×( ( وزن خشک آجر سفال ) / ( وزن خشک آجر سفال -وزن تر آجر سفال ) )

پارامتر مقاومت فشاری در آجر سفال استاندارد:

همان آجرهایی که از آب اشباع شده و قطرات آب روی آن تکانده شده بر می داریم زیر جک های هیدرولیک قرار داده و آن ها را با جک های هیدرولیک می شکنیم . سطح آجر سفال در این پارامتر خیلی مهم است به خاطر اینکه مقاومت فشاری به چه سطحی نیرو وارد شود مهم است پس بنابراین ما از این ابعاد که قبلا گرفتیم سطح آجر سفال را به دست می آوریم و مقدار نیرویی که با جک هیدرولیکی به آن وارد کردیم و آجر شکسته بدست می آوریم و به این طریق مقاومت فشاری یعنی نیرویی که تحمل می کند را می توانیم داشته باشیم.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر