پرسش و پاسخ

شما در این قسمت میتوانید پرسش های پر تکرار خود را مشاهده نمایید.

بهترین خاک برای آجر نسوز از کدام معدن و شهر تامین می شود؟

بهترین خاک آجر نسوز از شهر مرند و معادن اطراف آن تهیه می شود.

دیوار خارجی ساختمان ها بیشتر از چه سفالی استفاده می شود و دلیل آن چیست؟

دیوار خارجی منظور آن قسمتی است که از یک طرف به محیط ساختمان اتصال دارد و از طرفی به محیط آزاد یا دیوار همسایه کناری و برای کارکرد آن از سفال 15*20 استفاده می شود زیرا باید دیوار با قطر 20 سانت احداث شود و باعث استحکام و تبادل کمتر گرما و سرما از بیرون ساختمان و همچنین جلوگیری از نفوذ صدای بیرون منظور صدای همسایه مجاور و وسایل عمومی می باشد.

چرا در حال حاضر به جای سنگ در نمای ساختمان بیشتر از آجر نسوز استفاده می شود؟

به خاطر آنکه قیمت سنگ فوق العاده زیاد شده است و تنوعی که در رنگ های آجر نسوز است در سنگ نیست.

چرا بیشتر در دیوار کشی های داخل از سفال 10*20 استفاده می شود؟

زیرا به خاطر عرض کم آن (10) محوطه محصور شده بزرگتر شده و از هر طرف 5 الی 10 سانتی متر به مساحت عمل اضافه می شود.

به نظر شما بهترین محصول برای استفاده در سقف و بتن ریزی چیست؟

بهترین محصول برای استفاده تیرچه و بلوک سقف استفاده از بلوک سفال سقفی می باشد زیرا این محصول عایق حرارت و صدا می باشد. به راحتی سوراخ می شود برای عبور لوله و اتصالات و زنجیر جهت نصب لوستر. علاوه بر آن به راحتی گچ خاک را جذب می کند و امکان ریزش گچ پس از مصرف گچ و خاک و سفید کاری ندارد.